Om

Om os

Vores bestyrelse

Formand

Erland Schnoor

Kasserer

Keld Larsen

Sekretær

Helge Stoltz

Bestyrelsesmedlem

Cecilie Iversen

Bestyrelsesmedlem

Kim Jørgensen

Suppleant

Tommy Larsen

Revisor

Leif Hansen

Revison

Verner Hansen

Revisorsuppleant

Jan Frederiksen

Aktivitetsudvalg

Cecilie Iversen 
Tommy Larsen

Kontaktperson SU

Jimmy H. Andersen

Vores sponsor

Vores historie

Sognegårdens Lystfiskerforening Af 1982 stiftes, som det fremgår af navnet i 1982.


Forud havde 10 til 12 mand, der var private venner, eller arbejdskollegaer med jævne mellemrum arrangeret fisketure på Øresund. På disse ture, eller når man mødtes i anden anledning, talte man ofte om at stifte en fiskeklub, men det blev ved snakken i en længere periode.

I begyndelsen af 1982 blev der endeligt taget initiativ til oprettelsen af en klub, og stiftende generalforsamling blev afholdt i april måned i Sognegården i Hvidovre og heraf foreningens navn.


Medlemstallet var i starten på ca. 15 personer, men steg ret hurtigt til 30. I bestræbelserne på, at alle skal kende alle, blev det på en generalforsamling for år tilbage vedtaget, at det maksimale medlemstal ikke må overskride 60 personer.

I dag har foreningen egne lokaler med værksted i Avedøre Stationsby.

I foreningens love §§ 2 og 3 er formålet fastsat som følger: At søge interessen for lyst- og sportsfiskeri fremmet gennem aktiv indsats under hyggelige former.


Foreningen er medlem af Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg, også kaldet SU.

Enhver med interesse for foreningens formål kan blive medlem, under forudsætning af, at der er ledige pladser. Et medlemskab er samtidig et medlemskab af SU, så længe foreningen er medlem heraf.

I foreningen er vi meget alsidige hvad fiskeriet angår. Nogle er til fluefiskeri langs åer og ved kysten, andre vil gerne på havet med det lidt tungere grej. Som det fremgår af vores program, forsøger vi at tilgodese et meget bredt udvalg af arrangementer til såvel kyst, hav, mole, å og sø. Også weekendture til Sverige og i Danmark er et hit blandt foreningens medlemmer.


Nærmere om vore aktiviteter kan løbende følges her på hjemmesiden under "Aktiviteter"