Hjem

11. august 2021: Kutterturene i marts og juni 2022 er nu booket - se under "Arrangementer" under de pågældende måneder.


10, august 2021: Program for sæsonen 2021-2022 opdateret under "Arrangementer"


24. april 2021:

Nye ændringer i april, maj og juni arrangementer. Se de aktuelle måneder under Arrangementer.


28. februar 2021:

Corona restriktioner (for vort område) er ikke blevet lempet, derfor forlænges februar måneds regler for Indendørs aktiviteter samt "ud i det blå" ture til marts måned ud.

Se detaljer under Arrangementer - Marts 2021.


8. februar 2021:

Se ændringer for februar måneds aktiviteter under "Arrangementer" - Februar 2021.


14. Januar 2021:

Se ændringer for januar og februar måneders arrangementer som følge af Corona restriktioner:

- max. 5 personer til klublokale arrangementer (medlemsmøder, værkstedsaftener og seniormøder).

- tilmelding til fisketure direkte til Nick

*******

4. Januar 2021:

Der er ændringer til kutterturene:

- Søndag den 7. marts

- Søndag den 27. juni

Se disse ændringer i de respektive måneder under Arrangementer - markeret med blåt.


December 2020:

Pga. nye Covid-19 restriktioner er der ændringer i programmet for følgende måneder:

* Januar 2021

* Februar 2021

Se nærmere herom under Arrangementer i de nævnte måneder. 


 

November 2020:

Arrangementet den 1, december er - forløbigt - udsat pga. Corona forsamlingsregulativerne.


Oktober 2020:

Ændringer i Bestyrelsen efter generalforsamlingen den 11. august

Ændringer i programmet for følgende måneder:

* November 2020: Kutterturen den 1. november.

* December 2020: Kutterturen efter nytårstorsken (nu mandag den 28. december).

* Maj 2021: Weekendturen (nu til Samsø - turen til kassererens baghave ændres herefter).

Se nærmere herom under Arrangementer i de nævnte måneder. 


September 2020:

OBS - der er også klubaften tirsdag den 15/9-20


August 2019:

- Så er arrangementerne for sæsonen 2019/2020 fastlagte og opdaterede under "Arrangementer".

- Formanden har skaffet klubben en ny sponsor: Jan & Bo's Lystfiskershop, Roskilde - se nærmere herom under "Sponsorer".

- Se desuden nye nyttige links - til diverse emner - under "Links".


Februar 2019

På klubaftenen tirsdag den 5. februar havde vi efter spisningen en foredragsholder med et indlæg om klimaforandringer. Det var Karen Hegelund-Jensen, cand.sa'ent.soc., Geografi og teknologisk samfundsvidenskablig planlægger.  Et interessant indlæg med mulighed for spørgsmål og diskussioner. Desværre var der nogle problemer med vor projector, hvorfor Karens materiale i form af links, kan læses her.   

Mandag den 4. februar kl. 17:00 mødte 23 personer - medlemmer og pårørende - op på Operaen, Ekvipagemestervej, Holmen, til 5 kvarters rundvisning i det imponerende hus.  En beskrivelse af turen kan læses her.


December 2018

Formanden har, som man sikkert har bemærket af vort program-hæfte, skaffet klubben en ny sponsor, nemlig SADOLIN GLOSTRUP, hvis produkter har været med til at gøre vore klublokaler hyggelige. Se mere under afsnittet "Sponsorer".


November 2018

Ekstraordinært seniorhygge onsdag 12. december kl. 10.00 - 14.00.  Tilmelding til John.

Bemærk desuden, at der er arrangeret tur til Orø 13 - 15. september 2019 (se arrangementer).


Marts 2016

Vi har modtaget et brev fra Afdelingsbestyrelsen angående parkering foran lokalerne.
Der er fra flere beboere kommet klager, idet vi på klubaftenerne "besætter" alle parkeringspladser. Dette er ikke acceptabelt.

Der skal derfor henstilles til, at ALLE benytter P-pladsen ved Enghøj Tandpleje Center - se kort under NYHEDER


Januar 2016

Så er både familieturen i februar samt weekendturen til Djursland 2016 fastlagt.
Se mere under Arrangementer for henholdsvis februar og september.


Januar 2016

Godt nytår til alle.

Da p-forholdene ved lokalerne ikke er de bedste, er her et par forslag til hvor du kan parkere, når du kommer til foreningens nye lokaler:

Parkeringsforhold SL1982.png (96087 byte) Klik for større billede

Tak til Helge for hjælpen

November 2015

Så er det sket, vi er flyttet til de nye lokaler Karetmagerporten 1B. Alt er flyttet fra de tidligere lokaler, så nu forestår arbejdet med at få malet samt indrettet lokaliteterne.

20151110_184850.jpg (310132 byte)
Her et foto set fra p-pladsen. I lokalet til venstre skal vi have møde lokale - i midten værksted og til højre aktivitetslokale.

Her lidt billeder af hvordan lokalerne tager sig ud dag 1 efter flytningen.

Mødelokalet males   Formanden på inspektion   Lars etablere skuffe sektion i køkken  
Håndværkerne er i fuld gang   Entré og toilet i baggrunden   Værksted - hvornår mon det bliver klart   

Bemærk - vores lokaler er RØGFRI zone


Oktober 2015

Så skulle det være sikkert. Næste medlemsmøde den 3. november bliver sidste arrangement i de nuværende lokaler i Bymuren 105. Fremtidige arrangementer vil foregå i de nye lokaler Karetmagerporten 1B.

Bemærk at en demokratisk beslutning gør, at de nye lokaler vil være RØGFRIT område. Der vil blive etableret forhold for rygere udenfor lokalerne.


Maj 2015

Så er den årlige generalforsamling vel overstået. Her et kort referat for de medlemmer, som ikke havde mulighed for selv at deltage.

Formanden kunne under sin beretning fortælle, at vi lige nu er 59 aktive samt 8 støtte medlemmer i foreningen.
Ved medlemsmøderne har der i den forgangne sæson været et gennemsnitligt fremmøde på ikke mindre end 33 personer (ca. 66% fremmøde). Også værkstedsaftenerne har været flot besøgt. Således har der i gennemsnit været 15 personer (25% fremmøde) til disse arrangementer.

Hvad angår fisketure har det knebet med at få flydt kutter turene, mens kyst fisketurene har haft flot deltagelse. Måske et udtryk for, at der er kommet mere gang i blandt andet fluefiskerne.

Også weekends turene til såvel Omø som Floboda har haft flot tilslutning. Omø endda med fantastisk fiskeri på kysten øen rundt. At vi så også havde flot men blæsende vejr, gjorde ikke oplevelsen dårligere.

Der har i den forgangne sæson også været afholdt en del arrangementer lørdage i lokalerne, hvor der blandt andet har været afholdt førstehjælps kursus med fokus på kuldechok samt hjertemassage. 12 mand deltog i dette arrangement. 

Årets "familietur" blev afholdt uden mindre børn, idet vi besøgte vores sponsor Sæsonvine i Ballerup. Her blev der smagt på de lækreste oste og pølser, garneret med endnu en uovertruffen smagsoplevelse af diverse portvine.

Formanden benyttede også lejligheden til at takke utallige medlemmer for et stort frivilligt arbejde - ingen nævnt ingen glemt. (Jeg fik ikke noteret alle navnene. Red.)

Som noget nyt kunne formanden meddele, at kaffen i forbindelse med medlemsmøderne er GRATIS. Dette endda uden at der kommer kontingent forhøjelse.

Ovenstående blot et kort resume af formandens beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab som blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation.

På valg var i år Kassereren, Nick, Finn Due samt revisor og suppleanter. Alle modtog og blev genvalgt.

Til Aktivitetsudvalgt havde Torben meddelt, at han ikke genopstillede. I stedet blev Brian Olsen valgt. Michael og Nick modtog genvalg, så mon ikke vi kan se frem til endnu en spændende sæson.

Under eventuelt fortalte Jimmy om sidste nyt fra SU. Herunder kunne Jimmy, som sidste år opfordrede til, at man tilmeldte fangster til SU. Dette var der et medlem som havde gjort. Derfor kunne Jimmy overrække pokal samt et flot gavekort til Gert for største tilmeldte Makrel på 1200 gr. Tillykke til Gert.

Red.


April 2015

Opdateringer af arrangementer for juni (nat tur) samt august 2015 (makrel tur) - se under arrangementer.


Januar 2015

Formanden foreslår, at der lørdag den 28. februar er socialt samvær i lokalerne fra kl. 11.00. Til frokost har Formanden en idé om at der kan laves fx. Brunkål, såfremt der er stemning herfor.

Hvad siger I til det?


Oktober 2014

Opdateret medlemsliste er lagt ud på vores blog for medlemmer. Kopi kan også hentes i klubben hos Formanden.


August 2014

I det trykte program havde der indsneget sig en del "trykfejl". Disse skulle nu være rettet her på hjemmesiden, så denne er opdateret. Check derfor altid datoer samt tider her på hjemmesiden, såfremt du skal deltage i et arrangement.


Maj 2014

I forbindelse med den årlige generalforsamling meddelte vores mangeårige sekretør Lennart, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. I stedet valgte generalforsamlingen Tommy Larsen som ny sekretær.
En tak skal lyde til Lennart for mange års bestyrelsesarbejde samt god vind til Tommy med den nye udfordring.


Februar 2013

Den 18. februar var der familietur til Frihedsmuseet i København. Vi havde til dette eksklusive arrangement egen guide, som levende fortalte om tiden op til og under anden verdenskrig. De fremmødte deltagere lyttede til guiden, og kom løbende med spørgsmål af høj kvalitet, hvilket klart tilkendegav den store interesse for emnet.

Billeder fra arrangementet kan ses i vores foto album.


Januar 2013

Da formanden ikke vil være "disponibel" frem til midten af februar, skal tilmelding til spisning i februar ske til Pia eller Michael enten via mail michael13@sl1982.dk eller på tlf. til Pia 2684 9170 eller Michael 6040 6455.


Januar 2013

Den programsatte gennemgang af hjemmesiden bliver udskudt idet vi har fået mulighed for at invitere en foredragsholder, som kommer og fortæller om udviklingen indenfor fiskegrej gennem tiderne.
Du er velkommet til at tage dit gamle hjul eller stang med for en vurdering og måske historien bag grejet.
Se mere under arrangementer for Februar 2013.


7. juni 2012

Der skal friskes op i lokalerne. Dette skal ske lørdag den 30. juni. For yderligere information om tidspunkt m.m. kontakt Formanden. Foreningen er vært for lidt til mave og hals denne dag. Husk derfor at meddele din deltagelse til Erland Schnoor.

På medlemsmødet den 5. juni gav formanden udtryk for en vis frustration idet flere medlemmer "glemmer" at melde afbud til fisketure samt spisning ved medlemsmøderne.
Dette kan medføre unødige omkostninger for foreningen på ture, hvor der er indkøbt morgenbrød og lignende.
Såfremt denne tendens ikke bliver ændret, må bestyrelsen overveje tiltag i form af brugerbetaling ved udeblivelse uden der er meldt afbud!


14. maj 2012

På opfordring er der nu sket en lille ændring således, at LINKS fremover er nyttige genveje til andre spændende hjemmesider, mens SPONSORER er direkte links til foreningens samarbejdsparter.

Skulle du have kendskab til en spændende hjemmeside, som du mener andre medlemmer kunne have interesse i at se, så send gerne info herom.


2. maj 2012

Der er byttet rundt på fiskestederne for to at turene i maj måned. Se under arrangementer 


Årets generalforsamling nærmer sig. Husk at melde din deltagelse til formanden.

Vi går ind i en travl måned. Ud over generalforsamlingen tirsdag den 1. maj skal vi også på ikke mindre end tre fisketure. To af disse er efter hornfisk. Til almen info kan det meddeles, at der allerede er fanget hornfisk ved Sjællandsbroen.


Formanden meddeler, at der for at markere foreningens 30 års jubilæum, ved det kommende medlemsmøde i foreningen den 3. april, vil blive serveret ikke mindre end en tre retters menu! Oven i købet bliver der denne aften serveret RØDVIN til maden. Og selv om det måske kan virke som en lidt for tidlig aprilsnar, så bliver alt dette serveret for de sædvanlige 40,- kr.

Mon formanden håber på genvalg?

Tilmelding til denne aften skal ske H U R T I G T til formanden.


Husk foreningen er medlem af
Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg også kalket SU.
Der udsendes ikke længere facilitetsfolder, besøg derfor i stedet SU's hjemmeside og gennemse folderen her.


Dato for den årlige tur til Kassererens baghave er flyttet på grund af dobbelt arrangement - Vi må ikke besøge kassemesteren, når han ikke er hjemme!
Se mere under arrangementer for maj 2012

9. jan. 2012


Vi har endnu en gang været nødt til at ændre datoen for den planlagte weekendtur i oktober til Vestsjælland. Dette bevirker at den annoncerede tur med Jaws er blevet flyttet en weekend frem samt at weekendturen er rykket til weekenden før i kalenderen.
Aktivitetsudvalget håber ikke dette vil medføre alt for store problemer for de medlemmer, som allerede er tilmeldt weekendturen. Modsat kan vi håbe, at andre medlemmer får mulighed for at deltage i turen.

Se mere under arrangementer for oktober.


Formanden meddeler, at han ikke er at træffe i perioden fra 24. september til 16. oktober.
Al tilmelding til arrangementer i foreningen ske til Pia på telefon 26 84 91 70 eller Michael på telefon 29 71 19 02 - bedst efter kl. 18.

På medlemsmødet den 6. september kunne Formanden fortælle, at dagens menu, som var STEGT FLÆSK var blevet tilberedt på nyindkøbte stegepander, samt at der tillige også er købt nye tallerknerne - STORE tallerkner. Mon portionerne så fremover også bliver større? Skal du have et større selskab er det således nu muligt at låne tallerkner i klubben!


I går tirsdag den 16. august var sidste chance for tilmelding til den annoncerede tur til Skagen. Desværre var interessen for denne tur ikke stor nok til, at vi kommer afsted. Turen er således aflyst.

I går var det også dagen, hvor det nye program for Jubilæumssæson 30 skulle uddeles til de fremmødte medlemmer. Ved gennemgangen af programmet blev et par "TYRKfejl" observeret af skarpe øjne. Der er således følgende rettelser til det trykte program:

Oktober 2011 - Weekendturen til Ordrup Næs flyttes til weekenden 28. - 30. oktober.
November 2011 - Vellerup turen den 13.11. - vi mødes kl. 07.00

HUSK - det er altid informationerne her på hjemmesiden, som er gældende.


Så er vi ved at være klar til en ny og spændende sæson, hvor vi også skal feste i anledning af foreningens 30 års jubilæum.

Bestyrelsen og aktivitetsudvalget har i år sammensat et program, som dels har taget højde for nogle af de ønsker, som er kommet fra medlemmerne, men også afspejler en fornyelse af fiskepladserne. Vi håber på det danner grundlag for en aktiv sæson med stor tilslutning til de udvalgte ture.

Det trykte program er ved at være klar, og forventes at blive præsenteret på medlemsmødet i lokalerne den 16. august, men da vi allerede nu er klar med programmet her på hjemmesiden, så kan du allerede nu se årets program, hvis du ikke vil vente på den trykte version. 


Du kan nu hente mail fra din mailadresse i foreningen direkte til dit almindelige mailprogram på computeren.

Du kan finde en vejledning under fanen "Hjælp" og "Mail"


Der har været afholdt ordinær generalforsamling. Formanden kunne berette om en sæson hvor der til medlemsmøderne var et fremmøde på over 50% og på værkstedsaftnerne et gennemsnitligt fremmøde på 16 medlemmer.
Fangsterne for sæsonen  var 69 torsk, 10 regnbueørreder, 40 hornfisk, 13 fladfisk, 15 makreller, 2 knurhaner og 1100 sild!

Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Alle bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt suppleanter blev genvalgt.

Om et øjeblik går vi i gang med sæson nr. 30. Derfor arbejder bestyrelsen på at der bliver afholdt en JUBILÆUMSFEST. Mere herom senere. 


Tirsdag den 15. februar havde en håndfuld medlemmer inviteret familien en tur i Danmarks Akvarium, hvor der blev vist rundt og fortalt med STOR entusiasme eksklusivt for os i Sognegårdens Lystfiskerforening.

Stemningsbilleder kan ses under foto, og mon ikke formanden også fortæller om turen på førstkommende medlemsmøde!

 


Husk der er vinsmagning den 1. februar. 
Da formanden og kassereren er på ferie, skal tilmelding denne gang ske til 
Pia eller Michael i klubben eller på tlf. 26 84 91 70 SENEST 30. januar


Tro det eller lad vær - FORMANDEN  er kommet på nettet og har nu også en aktiv mail adresse i foreningen. Du kan nu sende mail til formanden på erland03@sl1982.dk 


Som bekendt havde vi besøg af Michael Rasmussen fra Otto Suenson Vin tirsdag den 5. oktober og lokalet var godt fyldt op af fremmødte medlemmer, der kunne glæde ganen med liflig smag fra ikke mindre end otte forskellige italienske vine.

Michael Rasmussen

Det blev en helt igennem fantastisk aften, hvor Michael fortalte om alt lige fra vinstokkens alder, hvordan man i dag poder nye kviste på gamle vinstokke, mulige sygdomme som vinlus og om hvordan man undgår disse, forskellige druetyper, klassifikationer m.m.m.
Aftenens tema var italienske vine og her forklarede Michael blandt andet om, hvorfor en Amarone koster det en Amarone nu koster. Druerne tørres - ofte på vinbondens loft - for at fjerne væskeindholdet i druen. Herved opnås en kraftig druesaft, men man får kun et "lille" udbytte, men til gengæld kraft- og smagsfulde vine. Det fik vi senere på aftenen at smage!

Også gode råd om hvordan vi skal opbevare vores vine hjemme kunne Michael være behjælpelig med. En uskik er det at have flaskerne steder med store temperatursvingninger (fx. køkken) og rum med sollys. Det bedste er en kølig mørk kælder, hvor temperaturen er konstant.

Vi sluttede aftenen af med at få afsløret udsalgsprisen for de vine vi havde smagt denne aften. Alle havde tidligere fået udleveret et skema, hvor vi kunne notere den pris vi troede vinen skulle koste. Og så blev et nyt skema med de rigtige priser uddelt. Dette var samtidig et bestillingsskema med særtilbud til klubbens medlemmer denne aften. 

Det er allerede nu aftalt at Michael kigger forbi foreningen igen til februar. Tema denne aften bliver "Vine fra fem kontinenter". Sæt allerede nu x i kalenderen, så du ikke går glip af dette arrangement. 

Tak til Michael Rasmussen for en "smagsfuld" aften.


Der er vinsmagning på programmet ved næste medlemsmøde den 5. oktober. Da vi forventer stort fremmøde er det vigtigt, at du tilmelder dig hos formanden hvad enten du deltager i spisningen, eller blot kommer efter spisningen for at deltage i vinsmagningen.

Vinekspert Michael Rasmussen fra Otto Suenson Vin vil denne aften introducere Os for italienske vine og vi skal smage på to hvide og 6 røde vine.

Endnu en god grund til at møde frem denne aften er, at det vil være muligt at bestille de vine vi skal smage på til absolut favorable priser. Så tøv ikke med at kontakte formanden for tilmelding.


BEMÆRK - sætternissen har trykt to forkerte datoer i årets program for august 2011. Turen til Karlstrup er lørdag den 20. august og turen til Skagen er weekenden 26. - 28. august. Husk at få rettet i dit trykte program.


Tirsdag den 21. september vil du stadig kunne tage dine måske hullede waders med, så vi kan forsøge at foretage en reparation af dem. Er de klar til weekendturen sidst på måneden? Ove er klar med lappegrej...


Så har vi fået vores eget "leksikon" over de fisk, der findes i de danske farvande, søer og åer.
Se under fanen "Fisk".


Fra Lennart er modtaget følgende:

Hej Kim.
Hvis du ikke allerede har set det har SU foretaget en "kraftig modernisering" af deres hjemmeside og måske fortjente det en "oprob" på vores hjemmeside.
Hilsen
Lennart

Se mere HER


Der er stadig ledige pladser på makrel turen fra Sjællands Odde den 14. august. Har du tilmeldt dig? Vi aftaler fælleskørsel på medlemsmødet den 10. august.


Ny familietur - se mere under arrangementer for august.


Det er med beklagelse vi må meddele, at den planlagte tur til Esrum Sø søndag den 6. juni må aflyses.

Vil du med på turen til Utterslev Mose men endnu ikke har tilmeldt dig, så kontakt enten Børge eller Helge.


Tirsdag den 11. maj har vi en fisketur efter hornfisk på Avedøre Holme. Vi skal fiske under motorvejsbroen mod Amager. Mødested m.m. se "Arrangementer for maj"

Efter kontakt til Hvidovre Kommune har vi fået mulighed for at tage bilen helt ud til mødestedet. Således bliver den bom der spærre for kørsel på arealet åbnet, så vi ikke skal gå den lange vej ud til broen. Så nu er der ingen undskyldning for IKKE at deltage i dette arrangement. Er bommen lukket når du kommer, så ring til Kim på telefon 2169 5910.
HUSK at der bliver købt ind til at vi kan grille pølser denne aften. Har du endnu ikke tilmeldt dig, så kontakt gerne Formanden eller Kim for tilmelding. Husk også at give besked, hvis du skal have pølser. Drikkevarer medbringer man selv.


Mindeord

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelse om, at vort mangeårige medlem, Hans Ebbe Jessen ikke længere er i blandt os. Kassereren berettede om dette på medlemsmødet den 6. april, og de fremmødte medlemmer ærede og mindedes Ebbe med en et minut stilhed.

Æret være Hans Ebbes minde.
Bestyrelsen


Årets generalforsamling nærmer sig. Det er i år den 4. maj kl. 20.00 i lokalerne. HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og skal være forsynet med forslagsstillerens underskrift.

Bestyrelsen efterlyser forslag til mulige investeringer i nyt udstyr m.m. i stil med den nye båndsav, der er indkøbt til værkstedet.

 


Den 2. marts havde vi til medlemsmødet besøg af Søren fra Pure Fishing. Søren havde medbragt årets nyheder, blandt andet nye typer Gulp agn, som kommer i handel til april (se mere her), lækre hjul fra ABU, Shakespeare, Penn, Mitchell samt nye typer stænger, hvoraf en var prototype (endnu ikke produceret). Se billederne på hjemmesidens fotoalbum.

Efter vi havde indtaget Pia og Verners lækre fiske deller, kunne Kassereren i formandens fravær informere de 33 fremmødte om de arrangementer, der havde været i februar måned.
Familieturen til Københavns Zoo blev betragtet som en succes for de 27 deltagere, der fik set primaterne - dem som ikke var gået i seng og sov, det nye elefant hus hvor roen var ved at falde på de imponerende dyr samt tropehuset. Vores guide fortalte livligt og yderst inspirerende i alle tre huse. Hvorfor har nogle aber haler - hvad har det nye hus til elefanterne betydet for dyrene og om dyrene i tropehuset - de vi kunne finde i junglen. Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage i klublokalerne.

Den 28. februar var der havtur med Jaws på Øresund. 11 deltog, heraf to sponsorer som fik fisk fra 2,6 - 7 kg. Det blev til 13 torsk på denne buletur.

Husk marts måneds mange arrangementer. Tilmelding i klublokalerne eller hos formanden. Også årets tur til Floboda i Sverige, måske bedre kendt som turen til Helgesån, er det nu muligt at skrive sig op til. Kontakt formanden, hvis du skal deltage i denne tur.


19. FEBRUAR:

Der er fortsat ledige pladser til næste havtur den 28. februar, så har du endnu ikke tilmeldt dig turen, hvor der skal fanges STORE torsk - som måske udløser puljen - så er det nu du skal fatte telefonen og ringe til formanden.

De to succesrige aftner, hvor Poul Riboe har besøgt klubben, gentages. Poul kommer igen på besøg den 9. marts for at hjælpe med smøring og vedligehold af bl.a. multihjul. Har du gamle hjul, vil Poul meget gerne se disse, så tøv ikke med at finde disse frem fra gemmerne.

Foredrag med Uffe Ellemann-Jensen d. 4/3 2010

I anledning af Fiskeringens 40 års jubilæum, afholdes der d. 4. marts 2010 kl. 19.30 foredrag med Uffe Elleman-Jensen. Foredraget holdes over emnet ”Fisk og mennesker jeg har mødt” og finder sted sted i Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, Holte.

Ove fra Hvidovre Sport fortæller, at interesserede kan deltage, blot vi henviser til Hvidovre Sport ved tilmeldingen. Læs mere på Fiskeringens hjemmeside


Ny tur den 10. marts - se mere under arrangementer for marts måned.


Det planlagte besøg i går tirsdag, hvor Søren fra ABU skulle have præsenteret os for 2010 nyhederne, måtte desværre aflyses pga. snestormen, som hærgede det meste af Sjælland.

I følge Ove, Hvidovre Sport forsøger Søren at komme forbi første tirsdag i marts i stedet, så afsæt allerede nu denne aften (og gem lommepengene), for mon ikke man kan blive fristet denne aften!

Da vi ikke fik mulighed for at tilmelde os de kommende aktiviteter i klubben, skal du kontakte formanden hvis du skal deltage i fisketure, familieture samt tilmelde dig kaffeholdet på værkstedsaftnerne i februar.

Familietur

Hvad angår den programsatte familietur til Københavns Zoo kan vi allerede nu meddele, at priserne bliver:

Voksen: Kr. 100,- (normalpris 150,-)

Barn:      Kr. 75,- (under 13 år) 

Børn under 3 år er gratis.

Efter rundturen i Zoo vil der blive arrangeret kaffe og brød i klublokalerne - husk tilmelding hos Formanden.

Kysttur til Sydsverige

Det hårde vintervejr gør, at vi først forsøger at tage til den svenske kyst sidst i februar, i håb om at isen har trukket sig tilbage. Det bliver lørdag den 27. februar vi gør forsøget. Tilmelding til turen samt de nærmere omstændigheder for transport, mødetid og sted aftales når vi nærmer os dagen, dog senest tirsdagen inden, hvor vi så også kan checke vejrudsigten. 


Næste tur i klubregi er nytårs turen den 27. december, og vi kan allerede nu meddele, at der bliver trangt på båden, idet alle pladser allerede er besat, samt at der i skrivende stund er 4 mand på venteliste. 
Vi kan desværre ikke få ekstra pladser, da man ikke (som vi ellers havde håbet) har fået monteret ekstra sikkerhedsudstyr på båden.

Skulle du mod forventning blive forhindret i at deltage på nytårs turen med M/S Sonte, bedes du hurtigst muligt give besked til Formanden, så et andet medlem kan få glæde af din plads - måske endda Formanden selv.

Formand Erland har endnu en gang talt med Poul Riboe fra Hvidovre Sport. Poul har accepteret at bruge nok en aften i vores klub, så de sidste kan få skilt deres multihjul, smurt og evt. udskiftet en reservedel i hjulet.
Poul kommer den 19. januar.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen, hvis du har et hjul, som trænger til et eftersyn.


Tirsdag den 3. november havde vi igen en foredragsholder på besøg, denne gang John Simonsen.

John har igennem mange år forsket i slægtens historie, foranlediget af en gammel kasse med fotografiet, kort, dokumenter og gamle breve, som han er kommet i besiddelse af.

Ved at studere papirerne, fotos og korrespondance, lærte John sin far og sin fars familie at kende. Ved at forske i arkiver - såvel i indland som udland – kunne John genskabe Holgers liv som sømand på verdenshavene – og få levende billeder af anerne, deres liv og de forhold de levede under. Det var denne beretning, som tryllebandt de fremmødte, for som Formanden afslutningsvis sagde, så er det sjældent, at de fremmødte kan være SÅ stille og lytter SÅ intenst, som det var tilfældet denne aften.

Vi fulgte Holger Simonsen fra 1911, da han tog hyre på et skib og til han i 1920 afmønstrede. Han havde da sejlet på de syv verdenshave. For det meste på sejlskibe, han oplevede farefulde sørejser, optakt til mytteri, forliste under stormvejr, gjorde tjeneste i den amerikanske marine under 1´ verdenskrig, for til sidst, at vende hjem og gå i land.

I 1922 blev Holger politibetjent, men døde desværre som ung kun 39 år gammel. Han oplevede dog forinden, at få tildelt belønning af Carnegie Belønningsfond for Heltedåd.

Poul Simonsen viser nogle af de ting, hans far havde med hjem fra fjerne egne    Kort med ruten Holger tilbagelagde i hans tid på verdenshavene

Mon ikke det er på sin plads endnu en gang at takke Poul for at tage Os med på en spændende rejse jorden rundt.


Tirsdag den 6. 10. havde vi besøg i klubben af Poul Riboe, Hvidovre Sport, som havde lagt vejen forbi for at fortælle om smøring og vedligeholdelse af fiskehjul.

Poul demonstrerer fingerfærdighed    Motoren i det fine hjul    Søren havde taget hjul med, som Poul skulle se på    Gert havde denne sag med som Poul Riboe skulle se på.    Der blev fulgt RIGTIGT godt med

Der var ikke mindre end 36 medlemmer tilstede denne aften, og som man kan se, blev der lyttet og set rigtigt godt efter, mens Poul Riboe fortalte og viste, hvordan vi skal smøre vores hjul.


Resten af september måned vil der ud over kursus i at kaste med fluestang og spinnestang med multihjul, også være aktiviteter i lighed med almindelige værkstedsaftner, så du kan roligt tage grej med til fluebinding, knivbygning osv. 


Husk at vi HELE september måned finpudser formen med fluestangen, samt kan modtage kyndig vejledning i at undgå overløb på multihjulet. Vi mødes allerede kl. 18.30 og samles på plænen, hvor Ove i lighed med tidligere år kommer med råd og vejledning hvad enten det er flue- eller spinnestangen du har med!


På medlemsmødet den 1. september orienterede Formanden om, at vi er blevet bedt om fremover at parkere på den store P-plads ved Avedøre Idrætscenter, eller måske bag Avedøre Kirke. Herfra er der ganske kort afstand at gå.

Der har været stor tilslutning til de kommende arrangementer. Således er der i skrivende stund kun tre pladser tilbage på turen med M/S Sonte den 20. september. Skal DU med, så kontakt straks Formanden.

Også weekendturen til Stevns er der god tilslutning til. Du kan enten tilmelde dig hos Formanden i klubben de kommende tirsdage, eller ringe og tilmelde dig. Der vil være fælles spisning fredag aften (flæskestegssandwich) og lørdag aften vil der blive lavet gammeldags oksesteg. Se mere under "Arrangementer"

Turen til Pøle Å er desværre blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger.

Af det udleverede program fremgår det, at temaet for september måneds værkstedsaftner er fluekastekursus. Du har nu også mulighed for at få instruktørhjælp til at blive endnu bedre til at kaste med multihjul. HUSK - du skal selv medbringe stang og hjul!


Det nye program samt blad for sæsonen 2009/10 er nu klar, og bladet vil blive præsenteret på førstkommende medlemsmøde den 11. august. Vi kan se frem til mange spændende og endnu en gang også nye arrangementer og ture.
Her på hjemmesiden vil opdateringen ske umiddelbart i forbindelse med udgivelsen af bladet, så næste planmæssige opdatering vil ske 11. eller 12. august.

Formanden meddeler, at turen til Skagen nu er fuldt booket. Vi bliver 16 mand, som skal med på turen. Vi skal forsøge at bringe et fyldestgørende referat fra turen her på hjemmesiden, lige som vi håber der vil blive lagt billeder ud i vores fotoalbum.

Kassereren minder om, at det er tid til at forny medlemskabet, og at du med fordel kan betale dit kontingent på medlemsmødet den 11. august, og derved måske spare portoen for betaling via girokort.


På generalforsamlingen den 5. maj 2009 blev der valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen. Således havde Peary meddelt, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er Nick. En stor tak skal lyde til Peary for mange års deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Samtidig blev Aktivitetsudvalget udvidet således at Michael fremover deltager i udvalgsarbejdet.

Lennart havde lavet en total liste over årets fangster i klubregi:

Hornfisk 36
Regnbueørred 4
Torsk 63
Sild 1810
Fladfisk 107
Sej 15
Makrel 11
Aborre 1
Havørred (fra båd) 1
Havørred (fra kyst) 4
Andet 2

Klubmester for sæsonen 2008/09 blev John (Mejeristen) med hans flotte havørred på 3,45 kg.


Søndag den 22. marts 2009 skulle vi have været på Øresund med JAWS, men kom desværre ikke ud at sejle, idet skipper havde solgt turen til et jagtselskab, og mente, at vi først har booket til den 29.3.2009.
Så det var en skuffet flok lystfiskere, der måtte vende næsen sydover igen. Måske lige bortset fra Jan "Post", som vist så frem til en dag i haven. (Se foto)

Klokken er syv - og vi skal IKKE ud og sejle - ØV ØV    Skuffelsen LYSER ud af formanden.


Tirsdag den 24. februar var der tilmeldt 30 personer som deltagere ved besøget hos GourmetBryggeriet i Roskilde. Forventningens glæde var stor, ikke mindst hos vores ganer samt smagsløg. For vi skulle jo  smage på de gyldne dråber.

Vi blev budt velkommen med maner    Man må sige at vores værter havde gjort meget for at vi skulle føle os velkomne, se bare billederne i fotoalbummet. Mon ikke alle som deltog denne aften er enige i, at det var en fantastisk oplevelse for alle sanserne, især smagssanserne. En stor for en herlig aften tak herfra til Jannik og GourmetBryggeriet. 


Vi har modtaget følgende fra Jannik:

To: Jannik Petersen
Subject: SV: Rundvisning, GourmetBryggeriet

Adressen er :

                              GourmetBryggeriet A/S

                             Bytoften 10 – 12

                             4000 Roskilde

 Jeg sørger for her er sandwich klar til i kommer den 24. 2. 2009 kl. 18.30.

 Med venlig hilsen

 Lars Dietrichsen

 


Der er oprettet en ny blog, hvori det er muligt at kommentere brugen af vores hjemmeside m.m.m.

Du finder denne blog HER


Tirsdag den 7. Oktober havde vi besøg i klubben af Allan Sildeøje. Efter spidning (Stegt flæsk med persillesovs) og klubmødet, viste Sildeøje hvordan man laver filet af mange forskellige fisk. Sildeøje havde medbragt Fjæsing, Skrubbe, Sild, Makrel, Hornfisk m.m. som alle fremmødte fik vist, hvordan man "let" kan skære til filet. Sildene blev ikke kun fileteret, men også udbenet. Der blev udvist stor interesse, hvilket vist også fremgår af billedet.

Sildeøje fortæller    Forsamlingen lytter    Verner viser hvordan det skal gøres

Rigtigt mange fik prøvet deres færdigheder af og disse billeder kan ses i vores web-album.


Fra Svend Aage har vi modtaget billeder fra turen til Sverige april 2008. Disse kan ses i vores nye side til samme formål. http://foto.sl1982.dk/#home 

Har du ikke allerede fået en adgangskode, så kontakt Kim Andersen. Det er samme kode som du måske allerede bruger til vores Blog. http://blog.sl1982.dk/ 


4. 8. 2008    Under arrangementer kan du allerede nu se planerne for den nye sæsons fisketure m.m. 


En ny sæson står for døren, og et nyt års program 2008/2009 er på vej i trykken. Du kan allerede nu læse mere på vores blog om de nye tiltag, hvor forslag fra medlemmerne er blandt nyhederne.


3. 8. 2008  Vi har nu også fået vores eget fotoalbum på nettet. Se foto.sl1982.dk 
Her kan alle med adgang til at logge ind, fremover se de billeder, som tages af foreningens medlemmer.

Du skal bruge samme E-mail og adgangskode, som til vores Blog for at få adgang.

Du kan nu selv oprette dit eget album, indlæse billeder m.m. Og det er faktisk lettere end man umiddelbart tror.
Så næste gang vi er på fisketur, og du tager billeder, vil det være en stor glæde om vi andre medlemmer også må se dem? 

wpe1.jpg (75798 bytes)    Klik for at se indgangsbilledet.


Vi har desværre endnu ikke modtaget billeder fra turen til Floboda. Dog skal der henvises til de indlæg, som er skrevet på Bloggen.

På turen blev der fanget hele 13 ørreder, hvoraf den største var på 2,3 kg.

Formanden fisker - og et par stykker fik høreskade...


Billeder fra årets sidste værkstedsaften tirsdag den 15. april:

Er vi her alle sammen ?    Ove gør klar mens Jimmy og Jesper øver    Hvem skal starte !    Er det vinderkastet ???    Ib viser stilen - Svend Aage lurer fidusen af, og Jesper øver . . . stadig    SÅ skal der lægges line ud i diciplinen "Fluekast"   

Jo det var Michael som vandt. TILLYKKE.    Og Lennart blev 2'er    Går det bedre for Johnny i "Kast med flue" ?    Lennert kaster - mens Ove holder øje.    Dan i dyb konsentration, mens Nick gør klar    Vinderne. GIK det nu også ærligt til?

En stor tak til vores sponsorer for de fantastisk flotte præmier. Og et STORT TILLYKKE til de heldige vindere.


03.04.2008 - Info fra Formanden

Vi er nu 16 mand, som skal med til Sverige, men der er stadig ledige pladser, så kom ud af starthullerne og tilmeld dig. Du er også velkommen til at tage en ven med til samme lave pris.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 6. MAJ 2008.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og skal være forsynet med forslagsstillerens underskrift i henhold til foreningens vedtægter.


Tirsdag den 15. April er der afslutning på sæsonens værkstedsaftner. Dette markeres med stort ostebord og rødvin, så der er al mulig grund til at komme denne aften.
Samtidig vil der være konkurrence i "fluekast", både med og uden stang, og der er i lighed med tidligere, flotte præmier til vinderne. Så husk at tilmelde dig til denne aften - hos formanden.


13.03.2008 - Fisketur til Sverige    

Der er allerede 15 tilmeldinger til turen, og det kan oplyses, at turen forventes at komme til at koste ca. kr. 450,00. Dertil kommer transport til og fra Sverige. De 450,00 Kr. dækker 2 x morgenmad (lørdag og søndag), 1 x frokost (lørdag) samt 2 x middag (fredag og lørdag). Omkostninger til transport afhænger af, hvor mange man er i bilerne, og afregnes internt. 
Mere information på næste medlemsmøde i klubben. Check også Bloggen (indlæg af Gert).


05.03.2008 - Fisketur til Sverige

Tilmeldingen til turen til Floboda, Sverige er nu i gang. Du kan tilmelde dig hver tirsdag i klubben, eller hos Formanden.


23.02.2008 - Bloggen 

Stadig flere medlemmer er blevet aktive på vores Blog. Du kan finde en opdateret liste over de medlemmer, som er "aktive" på Bloggen. Har du problemer i brug af bloggen, kan du finde hjælp her på hjemmesiden.

Senest har Jimmy været inde for at "annoncere" en fisketur til havnen, underskriftsindsamling m.m. og Gert har skrevet om en grejauktion. Se mere på http://blog.sl1982.dk/ 

Er du endnu ikke kommet i gang med at benytte vores Blog, så lad høre fra dig - det er ikke så svært. 


20.02.2008 - Aflyst tur

Turen til TV-byen den 26. februar er desværre blevet aflyst, men vi forsøger at få den på programmet senere.


08.02.2008 - Emne til næste medlemsmøde

Nick har været på en eksotisk fisketur til Mexica, og vil fortælle om turen samt vise billeder (og måske en videofilm).

Se også under Fangstrapporter.


11.1.2008 - Diplom

Har du set Gert's diplom for den flotte Rødspætte? Klik HER eller se under Fangstrapporter.


9. 1. 2008 - Ændringer i arrangements kalenderen m.m.

På medlemsmødet i går tirsdag fortalte formanden om en del ændringer i programmet for 2008. Således er turen til Arbejdermuseet definitivt aflyst, men der arbejdes på alternativ tur til februar. Se mere i Arrangementskalenderen her på siden.

Tirsdag den 5. februar vil der efter spisningen blive opsat en computer med projector. Vi vil lave en kort gennemgang af hjemmesiden samt vise hvordan du kommer ind og bruger vores BLOG.

FLOBODA-turen er nu fastlagt og vi har sat os på min. 20 pladser i det store hus. Vi har huset fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 10.00. Prisen for turen er endnu ikke fastlagt, men i følge Kassereren skulle det være BILLIGERE end de tidligere ture til Præstegården. 


27.12.2007 - Så er huset i Floboda lejet.

Lennart har i dag givet besked om, at huset i Floboda, Sverige er lejet for weekenden i uge 16/2008. Derfor sæt allerede nu X i kalenderen, så du ikke får lavet anden aftale i denne weekend. Vi har huset fra fredag den 18. april. Mon ikke der kommer yderligere information på medlemsmødet den 8. Januar 2008 ?

Alle ønskes et godt nytår.


11.11.2007 - Ny blog oprettet. Se den HER

En weblog (blog) er stedet, hvor du kan dele dine tanker og meget andet med andre. Den kan bruges som on-line dagbog, kreativt udstillingsvindue eller som stedet, hvor man kan følge med i, hvad der sker i foreningen lige nu.
Er dette noget vi kan bruge, eller skal den lukkes igen? Bemærk der skal bruges en adgangskode for at komme ind og oprette indlæg. Send mig en mail, så vil du få tilsendt en adgangskode. (Gælder kun foreningens medlemmer)


3.10.2007

Så har Foreningen fået sit eget domæne på internet. 

www.sl1982.dk