Hjem
Op

 

Maj 2019

Torsdag den 2. maj - søndag den. 5. maj

Weekendtur til Stavsnäs i Sverige, ørredfiskeri i Helgeån
Planlægning af samkørsel m.m. aftales på medlemsmødet i april 2019

HUSK waders, sovepose/dyne og lagen, svenske kroner til Godisflyet etc., og egne drikkevarer

Links til:

Ungegedal ╚► Stavsnäs her    (oplysninger om stedet og ordensreglement etc.)

Kørevejledning her

Køb af fiskekort her  Hidtidige automat er taget ned.  (bestilles under fiskeområdet: Gustavsfors & Delary Dammsjö. (Gustavsfors FVO)). 

Tirsdag den 7. maj

Medlemsmøde kl. 18.30

Menu: Wienersnitsel med brasede kartofler, sovs og grønt

Emne: Ordinær generalforsamling kl. 20.00 i henhold til vedtægterne

Husk at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Søndag den 12. maj

Hornfisk – havørred Roskilde Fjord kl. 7 - 13

Fælles kaffebord kl. 7.00 i Kassererens baghave, Hyllingeriis 65, Østby

Klubben spenderer morgenbrød til den medbragte kaffe

Onsdag den 15. maj

Seniormøde i lokalerne kl. 10 - 14

Tirsdag den 21. maj

Hornfisketur ved Tippen, Københavns Nordhavnkl. 15 - 20

Der købes pølser til grillen denne aften

Drikkevarer medbringer man selv

Torsdag den 23. maj

Flyttet fra 30. maj

Ud i det blå

Fiskeplads, mødetid og sted aftales umiddelbart før turen