Hjem
Op

 

Marts 2016

Vi har modtaget et brev fra Afdelingsbestyrelsen angående parkering foran lokalerne.
Der er fra flere beboere kommet klager, idet vi på klubaftenerne "besætter" alle parkeringspladser. Dette er ikke acceptabelt.

Der skal derfor henstilles til, at ALLE benytter P-pladsen ved Enghøj Tandpleje Center - se kort under NYHEDER


Oktober 2015

Så skulle vi være klar til at tage de nye lokaler i brug. Således vil næstkommende medlemsmøde den 3. november være sidste arrangement i de nuværende lokaler.

Denne aften er der Stegt flæsk på menuen. Samtidig får vi denne aften besøg af Jacob Bischoff fra vores sponsor Saesonvine.dk . Vi skal efter spisningen høre om og smage på Rom (og andre delikatesser). Da foreningen er vært for dette arrangement, er der kun adgang for medlemmer denne aften. 
HUSK tilmelding til dette arrangement skal ske hos Formanden


Maj 2015

I forbindelse med generalforsamlingen, fik vi besøg af en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen. Formanden kunne kort meddele, at man ønskede et møde med bestyrelsen for vores forening vedrørende vores lokaler.
Tirsdag den 19. maj var Formanden (Kassereren blev forhindret i at deltage) til dette møde. Her blev det oplyst, at afdelingsbestyrelsen - som vi også tidligere er blevet orienteret om - skal bruge vores lokaler. Nu er det tid.

Dog bliver vi ikke hjemløse. Vi har fået tilbudt andre lokaler, som alle der er interesseret kan se på næstekommende  medlemsmøde den 2. juni, hvor vi samlet kan gå over og besigtige disse.

Hvornår en endelig flytning skal ske, fortæller Formanden formentlig mere om på medlemsmødet, hvor der er al mulig grund til at møde op.


Formandens Beretning for sæsonen 2008/2009:

Formanden redegjorde for antallet af medlemmer og kunne konstatere at der i sæsonen havde været en lille nettotilgang af medlemmer.

Mødeaftenerne den første tirsdag i hver måned er gået fint med besøg af Fiskeøje der medbragte lidt mere fisk end forventet, Nick har også stået for underholdningen et par aftner med filmfremvisning fra Mexico og der har været familieturen til Gourmetbryggeriet så tak til Jannik også.

Der har desværre været et par tilfælde hvor der ikke lige var mad nok til alle.

Værksstedsaftnerne har været særdeles godt besøgt i sæsonen med 16-18 medlemmer hver gang og er blevet laves stænger, knive, fluer og meget andet.

Afslutningsarrangementet var også en succes med 26 deltagere. Der blev afholdt konkurrence i fluekast på plænen, i år i 2 klasser, efterfulgt af spisning i klublokalet hvor klubben sponsorerede rødvinen og med efterfølgende ”fluekaste” konkurrence i klublokalet.

Desværre faldt det så uheldigt ud at Jesper i første kast placerede 3 fluer i den lille skål og fik med det samme 50 point og det var der ikke mange der havde mod til at kæmpe imod.

Konkurrencen bidrog med et overskud på 1.500,- der går i festkassen.

Fisketurene på kutter har været rimeligt besat i den forgangne sæson, vi har både ture der bliver fuldtegnet med det samme og ture hvor vi ikke er i stand til at benytte alle de pladser vi har reserveret. For første gang var der uenighed om datoen for en tur og de fremmødte deltagere måtte returnere uden den forventede tur med Jaws. Det er aldrig lykkes at få opklaret hvor fejlen var sket men ugen efter fik vi en god tur med Jaws hvor Petter og klubben efter fælles overenskomst blev enig om at hvis vi bare kunne skaffe 10 deltagere ville kan selv tage resten af pladserne. Efter at have medtaget et par ”bådløse” fiskere kvitterede Petter med en øl eller vand til deltagerne ligesom han så bort fra betaling for den juniorfisker der var med.

Vi har i sæsonen også forsøgt os med en weekend tur til Bøgeskov og på den tur var deltagerantallet meget tilfredsstillende og der var i almindelighed tilfredshed med både arrangementerne og faciliteterne. Samtidig meddelte formanden at hytten på Stevns allerede er genbestilt.

Turen til Floboda der erstattede den gamle præstegård og som vi besøger for anden gang blev ligeledes velbesøgt (22 deltagere). De første 15 landede torsdag aften hvor Gert stod for forplejningen bestående af gammeldags oksesteg. Der blev fisket om fredagen og Nick fangede lidt fisk der efterfølgende blev gravede og serveret som forret lørdag aften.

Ellers var det ikke mange fisk der blev fanget om lørdagen, nemlig kun 4.

Årets fisker blev John Ostrowski for en havørred på 3,45 kg.

Renovering af klublokaler. Tommy, Posten og en malermester stod for malingen. Vi havde forventet at malingen blev sponsoreret men sponsoren trak sig i sidste øjeblik og vi måtte betale selv. Solstrålen stod for den flydende del af forplejningen og klubben var vært ved et stykke smørrebrød til det arbejdende folk. Oveni gav Solstrålen et tilskud til materialer på 1000,-.

Sponsorer. Jeg vil gerne takke de forskellige sponsorer der har været gavmilde i den indeværende sæson.

Hvidovre Sport,

Rødovre Fiskemagasin,

Jan Post (Budstikken) for gaver til Julebanko,

John Pedersen for tasker til Lotteri,

Verner og frue for morgenkaffen efter morgenturen,

Også tak til Pia, Verner og Poul for madlavning, Stegt Flæsk og fiskefrikadeller.

Da sæsonen 2008/2009 ikke bød på den store æblehøst er vi heldige at Pia har været leveringsdygtig i hjemmebagt kage. For dette var der en ekstrabetaling på 5,- og Pia har været så venlig at lade denne indkomst tilfalde festkassen, tak for det.

Tak til Kim for det store arbejde med hjemmesiden der bliver bedre og bedre.

Formanden afsluttede med at takke for den forgangne sæson og sagde at han håber vi får en ny god sæson.