Hjem
Op

 

Fra Lennart er modtaget følgende:

7. august 2006

Beretning fra en nybegynder.

Hej Jørn.

Da jeg på DIN anbefaling havde tilsluttet mig den lukkede gruppe af lallegladestangsvingendefjerluftende fiskeoptimister omkring de brusende vandmasser i Tuse Å skulle denne weekend være min entre ind i denne eksklusive loge. Jeg havde selvfølgelig en forventning om at de sidste par ugers regn havde sat skub i vandet.

Landede ved landevejsbroen lørdag morgen ved 4'tiden for at få et par timer i morgenfiskeriets hellige navn nedstrøms til slusen.

Et hurtigt kig på de strømmende vandmasser gjorde det hurtigt tydeligt at denne strøm var minimal men dog stærk nok opstrøms til at sikre at det møg der havde samlet sig i tragten ved slusen nu blev fordelt i åen til forbi landevejsbroen.

Jeg havde begivet mig til vandet i waders men med korte ærmer, så efter kort tids vaden i meter høje siv var jeg selvfølgelig dyngvåd af den for tidspunktet obligatoriske dug.

Adgangen til vandet var også begrænset af samme høje siv og jeg må sige at det kræver lidt øvelse at placere fluen rigtigt i de omgivelser.

Jeg fik mig dog kæmpet videre til slusen og kunne her tage et velfortjent hvil.  Der var nogen aktivitet i vandet og den viste sig selvfølgelig først når man havde trådt på grene og siv for at komme ned til vandet.

Da jeg sad på slusen kunne jeg observere megen aktivitet både på stykket ned til udløbet og i fjorden hhv. fisk og fiskere. Heldigvis var det ikke muligt at komme til vandet ved udløbet (jeg så først på tilbagevejen at udløbet er fredet hele sommeren).

Prøvede opstrøms landevejsbroen uden at se nogle særlige aktiviteter.

Resten af formiddagen og eftermiddagen gik med at finde Nybro, få fyldt lidt ekstra tørfluer i æsken og foretage en ekskursion op- og nedstrøms Nybro.

Vandstanden opstrøms var sparsom og adgangen noget besværlig, fandt dog et par pladser der med lidt mere vand og lidt mindre bredvegetation kunne gemme et par store fisk. Det var heller ikke til at se hvordan der så ud under brinkerne.

Det lykkedes mig kun at komme til åen nedstrøms Nybro et par steder og da timers traveri i meterhøje brændenælder og tidsler ikke falder ind under min definition af fiskehygge blev ekskursionen nedstrøms hurtigt afbrudt, men løbet ser meget interessant ud.

I forventningen om at der ved kirken kunne være lidt mere vand og mindre bred vegetation drog jeg dertil.

Mine forventninger vedr. vandstanden blev opfyldt men adgangen til vandet var stadig begrænset. Der var dog flere der havde udvist modet til at bevæge sig til vandet igennem den meterhøje bevoksning og det betød at der var trampet nogle brugbare ståpladser opstrøms kirken. Også her var det lidt svært at få et overblik over vandets potentiale da man ikke kunne se brinkerne.

Ovenpå skuffelserne opstrøms gik turen nedstrøms og nu var aftenen begyndt at falde på og der kom lidt mere aktivitet i vandet.

De nye slyngninger nedstrøms motorvejsbroen bød på Bækkere i et mægtigt humør. Når man nu er blevet så stor at man har lært at hoppe skal det prøves hele tiden - hvilket syn.

Hvor den gamle å startede blev løbet selvfølgelig smallere og det var samtidig svært at lokalisere fiskens plads ud fra lyden. 

Da jeg kom tilbage til kirken mødte jeg en gut der ikke var nærig med at udpege pladser der burde kunne holde store fisk. Han udpegede en plads hvor der tydeligt var en voksen og ikke genert fisk - den ville i hvert fald godt vise ryg.

Værs'go sagde han her har du en flue og der skal du stå. Hvis du ikke fanger den må der peges fingre. Jeg blev lige nødt til at stå et kvarter ekstra til jeg var sikker på at han havde forladt sin udkigspost inden jeg defilerede skuffet tilbage til bilen og forlod kirken.

Han havde også fortalt mig om et sted nede omkring jernbanebroen der kunne være et besøg værd inden lyset forsvandt og der fik jeg så megen tid til at gå med bondens elhegn over åen - der burde være lys på sådan en hængeanordning.

Alt i alt var det en tur der lover mere i fremtiden og det er med en hvis spænding jeg ser frem til at vegetationen trækker sig lidt tilbage og der kommer lidt mere vand.

med lystfiskerhilsen

Lennart


De tabte Horisonter. Maj 2006

Hej Jørn.

Weekenden startede lørdag med et par timer ved Hammerbakker og massiv hornfiskeinvasion men ingen af de rigtig blanke.

Næste stop Knabro Klint hvor jeg måtte konstatere at min "hemmelige" plads ikke var så hemmelig igen.

Hr. og fru Danmark var kommet af huse og luftede Aldi fiskesættet sådan ca. 100 m. på hver side af den ligeså hemmelige P-plads. Det må dog konstateres at til trods for det massive fremmøde var udbyttet så vidt jeg kunne se nu temmelig ringe.

Jeg gik en bid op imod Ordrup Næs for at få lidt fred og plads til bagkastet men måtte efter et par timers forgæves piskeri konstatere at denne eftermiddag heller ikke vil byde på det helt store gennembrud.

Ved 5'tiden skulle hr. og fru Danmark hjem til kødgryderne og jeg kunne (sammen med vufferne) nyde et par timers fred i forventning om at lørdag aften for samme hr. og fru Danmarks vedkommende skulle nydes i familiens skød og at jeg ville få en smuk forsommeraften for mig selv.

Lørdagen blev også nydt i familiens skød, de havde dog medbragt familien til det gode fiskevand og kl. 20 var P-pladsen og de 200 m strand fuld igen.

Jeg fortrak igen op imod Ordrup Næs og havde den glæde at fange en torsk der havde næsten samme dimensioner som min Matuka. Jeg blev ved et par timer til lige efter solnedgang og måtte konstatere at lørdagen ikke ville byde på flere fiskeoplevelser og brød op.

Søndag havde jeg rendesvouz med klubben på Rørvig havn og jeg kunne på vejen glæde mig over Diesel til 7,70 i Nykøbing Sjælland, så helt forgæves var køreturen da ikke.

Jeg parkerede "camperen" på et godt og afsides sted på Rørvig havn men måtte kl. ca. 0530 konstatere at det første af en række loppemarkeder skulle afholdes samme søndag på græsplænen lige umiddelbart ved siden af bilen og at de deltagende kræmmere ivrigt påbegyndte rangering med trailere, ældre varevogne med slidt udstødning og ivrig dirigering på det tidspunkt.

Efter et par rundstykker begav vi os til stranden Nord for Skansehage hvor kammeraterne ville forsøge sig i hornfiskefiskeriets ædle kunst. Et par af dem fik i løbet af formiddagen bevæget sig rundt om Skansehage og der stod trompeterne i kø for at blive fanget og en lille havbasse (til Nick) også. Man føler sig noget malplaceret iført waders, vadejakke og vest imellem ivrigt solbadende sommergæster omkring ved 12 tiden.

Det var min plan at gå en tur langs åen på vej hjem men det blev sent så jeg sprang over.

I morgen drager jeg mod Skjern og Karup å og mandag til Hjørring hvor jeg under påskud af et meget vigtigt ærinde vil spendere et par dage på fabrikken og en dag ved Uggerby Å og dermed retfærdiggøre udskrivning af krav om kørselspenge fra NN.

Med fiskehilsen

Lennart